Verejná vyhláška RÚ verejného zdravotníctva so sídlom v Pov. Bystrici

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Pov. Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm, e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: viď. príloha.

vyhláška RÚVZ PB

Uz. vlády SR č. 804