Verejná vyhláška – zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav Prečín

SKM_22722050914150

Zverejnenie mapy VFZU  (FU849391.PDF)

Zverejnenie mapy súčasného využívania územia (FU8490391_MSVP.PDF)

Zverejnenie technickej správy VZFU (FU849391_TSPa.PDF)

Geodézia UHLÍK s.r.o.

Ing. Beáta Uhlíková,
tel. kontakt: 0905 401 433
uhlikova@geodezia-ba.sk 

Ing. Vladimír Uhlík
tel. kontakt: 0905 345 292
uhlik@geodezia-ba.sk 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide