Vrátenie nepoužitých plomb na smetné nádoby

OÚ Prečín oznamuje občanom, že na základe VZN o miestnom poplatku za KO a DSO 4/2022 majú poplatníci možnosť požiadať o vrátenie poplatku za nepoužité plomby na smetné nádoby nad rámec minimálneho množstva t.j. 8 ks v termíne len od 15.11.2023 – 15.12.2023.

Plomby na smetné nádoby za rok 2023 sa nebudú dať použiť pre rok 2024!

O vrátenie poplatku môžu požiadať počas stránkových dní na OÚ Prečín.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide