Výskyt moru včelieho plodu – upozornenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, príslušná podľa § 8 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje chovateľov včiel o výskyte pozitívneho prípadu moru včelieho plodu v obci Prečín diagnostikovaného dňa 27.8.2021  a zároveň ich upozorňuje na dodržiavanie podmienok chovu a povinnosť registrácie chovu a dodržiavanie podmienok presunov včelstiev – do odhlásenia nákazy platí zákaz presunu včelstiev v ochrannom pásme z a do ochranného pásma.

Okolo ohniska (Prečín) sa vymedzuje ochranné pásmo, ktoré pozostáva z obcí: Prečín, Bodiná, Praznov, Zem. Kvášov, Počarová.