Výsledky testovania zo dňa 21.11. a 22.11.2020

Výsledky testovania na odbernom mieste č.1 v obci Prečín:

289 otestovaných,  3,11 % pozitívnych.

Výsledky testovania na odbernom mieste č. 2 miestna časť Zem. Závada:

43 otestovaných, 4,65 % pozitívnych.

Pozitívny výsledok testovania nemal nikto z občanov s trvalým pobytom v našej obci.