Výzva občanom v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky

Vážení občania, 
 
blížia sa oslavy konca roka a uvítanie nového roka sa už tradične spája s použitím zábavnej pyrotechniky.
 
Poslanci OZ v Prečíne, by týmto chceli apelovať na občanov, aby zvážili nákup a čo najviac obmedzili použitie zábavnej pyrotechniky. Prosíme všetkých, aby brali ohľad na našich najmenších i najstarších spoluobyvateľov, ale aj na domácu a lesnú zver.
 
Použitie zábavnej pyrotechniky má veľmi negatívny dopad na našu spoločnosť a prostredie, v ktorom žijeme:
– nebezpečenstvo úrazu pri manipulácii s pyrotechnikou, riziko úrazu aj iných osôb v okolí
– ohrozenie ľudí trpiacich ochorením dýchacích ciest (napr. astma) – do ovzdušia sa uvoľňujú toxické PM častice, oxid siričitý, oxid dusičitý a ťažké kovy, ktoré sú toxické pri vdýchnutí
– stres malých detí, chorých i seniorov
– riziko poškodenia majetku (napr. vznik požiaru)
– stres domácich zvierat ( každoročne utečie množstvo psov mimo svoj chovný priestor a následne ohrozuje na dopravných komunikáciách bezpečnosť účastníkov cestnej premávky)
– stres voľne žijúcich zvierat (napr. vtákov, ktoré stratia orientáciu a narazia do stojacich predmetov, čo končí ich poranením, príp. až ich smrťou)
– znečistenie ovzdušia, nie len samotnými chemikáliami, ale aj drobnými úlomkami plastu, či kartónu z obalov
– znečistenie vody a pôdy odpadom z ohňostroja, ktorý obsahuje ťažké kovy.
 
V prípade, že sa aj napriek tomu rozhodnete odpáliť ohňostroj, pripomíname vám, že v roku 2018 vstúpilo do platnosti usmernenie zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách , ktoré obmedzuje použitie pyrotechniky len počas Silvestra – od 31.12 – 1.1. (2 dni), pričom je možné použiť iba pyrotechiku kategórie F2 a F3 (petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy).
 
Dúfame, že sme vás motivovali k solidarite a prehodnotíte použitie zábavnej pyrotechniky. Budeme vám vďační, ak na území našej obce ukončíme starý rok pokojne a vykročíme do nového roku tou správnou nohou, so správnymi hodnotami a so srdcom na správnom mieste.
 
Pozdravujeme a prajeme všetko dobré v novom roku…
Poslanci OZ Prečín 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide