Zasadnutie OZ obce Prečín

Na základe § 13 odst. 4 Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie OZ obce Prečín, ktoré sa bude konať 3.10.2019 o 19,00 hod. v budove OÚ Prečín.