Zmena na letný čas

 Oznamujeme Vám, že zo soboty 28.3. na nedeľu 29.3. sa mení čas na letný a posúvame si hodiny o 1 hodinu dopredu (z 02,00 na 03,00 hod.)