ZŠ Prečín – oznam

Riaditeľstvo ZŠ Prečín oznamuje žiakom, že otvorenie škol. roka 2016/2017 sa uskutoční 5.9.2016 (pondelok) o 8,30 hod. v budove Základnej školy.