VÝKUP PAPIERA

Oznamujeme občanom, že dňa  18.04.2018  t.j. v stredu od 17.50 hod do 18.30 hod. sa pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera       ECONOMY         

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

 

Zverejnenie oprávnených nákladov za opatrovateľskú službu

Na základe novely Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle §72 ods. 20 písm. a) predmetného zákona poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinný zverejniť oprávnené náklady opatrovateľskej služby za predchádzajúci rozpočtový rok.

Uvedené oprávnené náklady sa nachádzajú v prílohe.

EON 2017 Prečín tab.

1EON 2017 Prečín štruktúra

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide