Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy

Obecný úrad Prečín obdržal od Okresného úradu Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor  upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.  Celé znenie upozornenia  je zverejnené na úradnej tabuli obce a v prílohe tohto oznamu.

Upozornenie na znenie zákona

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 24.04. 2017 v čase 7.30 – 18.30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

7300376            Prečín                         457

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

Predaj pekárenských výrobkov – oznam

Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. prevádzka pekáreň pre Vás uskutoční službu predaja pekárenských výrobkov. Predávať budeme každý týždeň vo štvrtok od 06.04.2017 priamo z pekárenského auta:

od 17.50 hod. – Vlčí kruh

od 18,00 hod. – Obecný úrad

od 18.20 hod. – autobusová zástavka Podskálie

Naše výrobky sú vyrábané tradičným spôsobom s jedinečnou receptúrou. Každý deň si pripravujeme svoj vlastný kvások, ktorý je základnou surovinou pri výrobe chleba. Výrobky pečieme v unikátnej parničkovej peci, ktorá je vytápaná uhlím. Všetky výrobky sú ručne vyrobené a suroviny, z ktorých vyrábame sú  od Slovenských výrobcov.

Tešíme sa na Vás – nových zákazníkov.

 

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide