Leto s Limborou

Počas dvoch prázdninových mesiacov členovia si členovia Limbory oddych nedopriali. Po veselom stretnutí na tradičnej gulášpartii v Paprúdnem sa speváci a muzikanti vybrali pobaviť početné publikum na zaujímavé podujatie Kvet Podhradia na Turiec. Harmonikári hneď na druhý deň vystúpili v Martine na obľúbenom podujatí Turčianska harmonika. Annovské hody v Prečíne sa nezaobišli bez spevu mužov a tancov mladších Limborákov. Na folklórnych slávnostiach v Praznove predviedli Prečínčania, ako kedysi prebiehal odvod na vojnu a aká emotívna bývala následná regrútska muzika. Aj návštevníci podujatia Noc hradov si mohli vypočuť tóny limboráckych harmoník a vychutnať prečínske tance. Na podujatí Hontianska paráda sa predstavila Limbora svojím najreprezentatívnejším spevným, tanečným a muzikantským repertoárom. V Lednici na dožinkovom podujatí zasa predviedla mlynárske pásmo. Vrcholom leta bola účasť na podujatí Dni slovenskej kultúry v chorvátskom meste Rijeka. Limbora ukázala južným Slovanom prečínske fašiangy a pestrú zmes piesní, hudby a tancov. Účasť na tomto podujatí finančne podporilo aj obecné zastupiteľstvo, za čo mu patrí veľká vďaka.

Invalid Displayed Gallery

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že v termíne  13.10.2016  a 14.10.2016  v čase od 7,30 hod do 17,30 hod bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác . Táto odstávka bude pre  uvedené rodinné domy( viď príloha )zoznam-rd

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  21.09.2016  t.j. v stredu  od 17.40 hod do 18.00 hod. sa pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera    ECONOMY

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách ani krabiciach
– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

 

Územný plán obce Prečín

Začatie opätovného prerokovania návrhu Územného plánu obce (ÚPN – O) Prečín.

Obec Prečín, ako orgán územného plánovania a ako obstarávatel
územnoplánovacej dokumentácie obce zabezpečuje spracovanie návrhu Územného plánu obce (ÚPN— O) Prečín/kú. Prečín a k.ú. Zemianska Závada/.

Dňom 19. augusta 2016 začína jeho opätovné prerokovanie, zdôvodu doplnenia plôch pre IBV a rekreáciu.

1 Širšie vzťahy 50000 21 MB
2 Urbanizmus 10000 11.4 MB
3 Urbanizmus 5000 28.1 MB
4 Doprava 5000 15.4 MB
5 Siete 17.5 MB
6 Ochrana prírody 23.2 MB
7 Pôda 16.8 MB

Správa k územnému plánu 1MB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 03.10. – 07.10.2016 v čase 7.30 – 19.30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

9745338            Prečín                         0

7206476            Prečín                         179

7300376            Prečín                         457

7313006            Prečín                         465

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

 

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide