Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 13.04. 2017 v čase 7.30 – 18.30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Číslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

7300376            Prečín                         457

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

VÝKUP PAPIERA

Oznamujeme občanom, že dňa  16.03.2017  t.j. vo  štvrtok  od 17.10 hod do 17.30 hod. sa pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera    ECONOMY

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

 

Oznam

Obec Prečn a správca TKR oznamuje účastníkom TKR, že z dôvodu ukončenia vysielanie TV Nova na Slovensku, nebude od 1.3.2017 táto TV stanica šírená cez náš televízny káblový rozvod.

Zabíjačka na dedine

Obec Prečín pozýva všetkých ochutnávačov domácich zabíjačkových špecialít  na Zabíjačku na dedine, ktorá sa uskutoční 25.2. 2017 (sobota) v areáli KD Prečín.

Program: 8:00 – zahájenie zabíjačky

15:00 – ochutnávka zabíjačkových špecialít, vystúpenie DH Považanka

16:00 – losovanie tomboly

Cena zabíjačkovej stravenky (tanier zabíjačkových špecialít) 1,50 €

Tombola 0,50 €