Oznam OÚ – vývoz smetných nádob

Najbližší vývoz smetných nádob na komunálny odpad v našej obci sa uskutoční 09.01.2023 (pondelok).

Vyvezené budú len nádoby označené novými plombami a to:

Smetné nádoby 110 l  musia byť označené plombou modrej farby.

Smetné nádoby 240 l musia byť označené  plombou bielej farby.

Smetné nádoby označené plombou inej farby nebudú vyvezené.

Výzva občanom v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky

Vážení občania, 
 
blížia sa oslavy konca roka a uvítanie nového roka sa už tradične spája s použitím zábavnej pyrotechniky.
 
Poslanci OZ v Prečíne, by týmto chceli apelovať na občanov, aby zvážili nákup a čo najviac obmedzili použitie zábavnej pyrotechniky. Prosíme všetkých, aby brali ohľad na našich najmenších i najstarších spoluobyvateľov, ale aj na domácu a lesnú zver.
 
Použitie zábavnej pyrotechniky má veľmi negatívny dopad na našu spoločnosť a prostredie, v ktorom žijeme:
– nebezpečenstvo úrazu pri manipulácii s pyrotechnikou, riziko úrazu aj iných osôb v okolí
– ohrozenie ľudí trpiacich ochorením dýchacích ciest (napr. astma) – do ovzdušia sa uvoľňujú toxické PM častice, oxid siričitý, oxid dusičitý a ťažké kovy, ktoré sú toxické pri vdýchnutí
– stres malých detí, chorých i seniorov
– riziko poškodenia majetku (napr. vznik požiaru)
– stres domácich zvierat ( každoročne utečie množstvo psov mimo svoj chovný priestor a následne ohrozuje na dopravných komunikáciách bezpečnosť účastníkov cestnej premávky)
– stres voľne žijúcich zvierat (napr. vtákov, ktoré stratia orientáciu a narazia do stojacich predmetov, čo končí ich poranením, príp. až ich smrťou)
– znečistenie ovzdušia, nie len samotnými chemikáliami, ale aj drobnými úlomkami plastu, či kartónu z obalov
– znečistenie vody a pôdy odpadom z ohňostroja, ktorý obsahuje ťažké kovy.
 
V prípade, že sa aj napriek tomu rozhodnete odpáliť ohňostroj, pripomíname vám, že v roku 2018 vstúpilo do platnosti usmernenie zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách , ktoré obmedzuje použitie pyrotechniky len počas Silvestra – od 31.12 – 1.1. (2 dni), pričom je možné použiť iba pyrotechiku kategórie F2 a F3 (petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy).
 
Dúfame, že sme vás motivovali k solidarite a prehodnotíte použitie zábavnej pyrotechniky. Budeme vám vďační, ak na území našej obce ukončíme starý rok pokojne a vykročíme do nového roku tou správnou nohou, so správnymi hodnotami a so srdcom na správnom mieste.
 
Pozdravujeme a prajeme všetko dobré v novom roku…
Poslanci OZ Prečín 

Oznam OÚ – predaj plômb na smetné nádoby pre rok 2023

Oznamujeme Vám, že od 02.01.2023 si môžete zakúpiť plomby na smetné nádoby pre rok 2023 počas stránkových dní klientskeho centra.

Stránkové hodiny klientskeho centra:

Pondelok 08:00 – 11:30    13:00 – 15:00
Utorok 08:00 – 11:30    13:00 – 15:00
Streda 08:00 – 11:30    13:00 – 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 – 11:30 
Novinky e-mailom

Zapíšte sa do odberu noviniek e-mailom od OÚ Prečín, budte informovaní o dôležitých aktivitách v obci Prečín.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide