14. Hasičský zájazd a účasť na hasičských súťažiach

Dňa 10.8.2019 organizoval DHZ Prečín XIV. hasičský zájazd do Bojníc, kde sme
najskôr spoločne navštívili Vyhliadkovú vežu Bojnice – Čajka v oblakoch.

Vyhliadková veža Bojnice je neprehliadnuteľná stavba, ktorá sa nachádza v horách nad mestom Bojnice poskytujúca nezabudnuteľný výhľad. Po krásnom výhľade sme navštívili ZOO a zámok Bojnice.

Veríme, že tohtoročný zájazd bol pre všetkých príjemným spestrením sobotného dňa a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú jubilejnú akciu v roku 2020.

Ďalej sme veľmi radi, že náš hasičský zbor sa zúčastnil v novom omladenom zložení na hasičských súťažiach dňa 3.8.2019 v Brvništi a 4.8.2019 v Pružine, kde úspešne reprezentovali DHZ Prečín a tiež našu obec. Veríme, že im ich nadšenie vydrží do čo najdlhšie.

Marcel Dubec, predseda DHZ Prečín

Oznam pre pacientov MUDr. Krišťákovej Daniely

Oznamujeme Vám, že MUDr. Krišťáková Daniela nebude zo zdravotných dôvodov ordinovať do odvolania. Od 12.8.2019 do 16.8.2019 ju bude zastupovať MUDr. Kavec v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. Zdravotné záznamy bude vydávať sestrička v pondelok v zdravotnom stredisku v Prečíne.