Oznam OÚ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, bolo prijaté nasledovné opatrenie:

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne je od 30.3. 2020 do odvolania  v obmedzenom režime. 

Priestory obecného úradu budú pre verejnosť zatvorené.

V čase od 8.00 do 12.00 hod. v nutných prípadoch zvoniť.

Bežná agenda bude vybavovaná len telefonicky alebo elektronicky (e-mail, e-slovensko), a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Matričný úrad v Prečíne bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím.  S matrikárkou p.  Danou Lagiňovou bude  potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

Oznam MŠVVaŠ SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania

Rodičov a žiakov vyzývame, aby ostali počas uvedených dní doma, nestretávali sa s inými deťmi a žiakmi, aby opatrenie malo význam. Nejedná sa o prázdniny, ale o preventívne opatrenie na zamedzenie sa šírenia COVID-19.

Oznam – distribúcia šitých ochranných rúšok

Obecný úrad oznamuje, že aj cez víkend zabezpečovala prostredníctvom ochotných dobrovoľničiek, ktorým patrí veľká vďaka, šitie ochranných bavlnených rúšok. Po vypratí a vyžehlení sa dajú používať opakovane.

Rúška sú  k dispozícií na OÚ v Prečíne.  

V prípade záujmu si môžete ochranné rúška vyzdvihnúť na OÚ v čase od 8,00 -12,00 hod. (tel. č.: 042/4397058, 0905 937 794).