Zájazd na predajné trhy Nowy Targ

Obecný úrad v Prečíne oznamuje občanom, že dňa 1.12.2018 bude poriadať zájazd na predajné trhy do Poľska –  Nowy Targ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 29.11.2018 na obecnom úrade a to zaplatením poplatku 10 €/osoba. Odchod autobusu je o 4,30 hod. od obecného úradu v Prečíne.

Regionálna veterinárna a potravinová správa – oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove s ohľadom na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace zavlečenie nákazy aj na územie SR v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 16 ods. 1, 7  žiada občanov nahlásiť počet chovov na obecnom úrade /meno, priezvisko, adresa, počet ošípaných/ do 27.11. 2018.

ZBER ELEKTROODPADU

Obecný úrad v Prečíne oznamuje, že od 15.11.2018 do 19.11.2018  sa uskutoční zber elektroodpadu. Elektronický odpad môžete zvážať do dvora pri  kultúrnom dome v Prečíne.

Medzi elektronický odpad patrí:

Chladničky, mrazničky,  práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače,  televízory, videá, rádia, vŕtačky, kalkulačky, počítače, tlačiarne, a iné.

Staré elektrospotrebiče musia byť kompletné, nesmú byť rozobraté.

 

 

Odpis stavu vodomerov

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica oznamuje občanom, že od 13.11.2018  do 16.11.2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. budú pracovníci vodární odpisovať stavy vodomerov.

Žiadajú občanov, aby umožnili prístup k vodomerom.