UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že v súvislosti so šírením sa pandémie ochorenia COVID-19 stále platia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k obmedzeniu zhromažďovania sa občanov vo väčších skupinách  a dodržiavania zvýšených hygienických opatrení a odstupových vzdialeností.

     Vzhľadom na to, že tomto období, kedy si pripomíname meno Juraj, býva v našej obci  tradícia „ZAVLAČOVANIA“, chceme všetkých občanov upozorniť, aby túto tradíciu nepraktizovali  a zároveň chceme upozorniť všetkých, aby svoj majetok zabezpečili tak, aby  nemohol byť „zavlečený“!

     O tejto skutočnosti  bol oboznámený aj Policajný zbor SR.

Polícia bude  zabezpečovať monitorovanie pohybu osôb v obci v nočných hodinách.

VÝKUP PAPIERA

 

Oznamujeme občanom, že dňa  24.04.2020  t.j. v piatok uskutoční výkup papiera:

  • od 15,15 hod. do 15.20 hod.  v Zem. Závade, otoč BUS 
  • od 15.30 hod. do 16.00 hod. na parkovisku pri Obecnom úrade v Prečíne 

 – papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly.

Upozornenie na dôležité opatrenie:  – povinnosť mať rúško a rukavice                                                                                         – dodržiavať  minimálny odstup  2 m .

Zápis detí do Základnej školy

Vážení rodičia predškolákov!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určil nové termíny  zápisov do základnej školy. Zápis bude na ZŠ Prečín organizovaný bez osobnej prítomnosti detí v čase od 15.apríla – 24.apríla 2020. Komunikovať sa bude len elektronickou formou. 

Rodičia žiadajúci o odklad vyplnenia prihlášku a do poznámky napíšu  „Žiadam o odklad, nakoľko dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť“. 

Bližšie informácie a elektronická prihláška sa nachádzajú na domovskej stránke školy zsprecin.edupage.org

Pekný deň
Jarmila Tesková
0907745196

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Prečín

MIMORIADNE OZNÁMENIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MŠ PREČÍN  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Riaditeľka MŠ v Prečíne oznamuje, že z dôvodu karantény sa žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy budú prijímať od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020 nasledovným spôsobom:

  • e-mailom na adresu Materskej školy v Prečíne ( ms@precin.eu  )
  • poštou na adresu Materskej školy v Prečíne ( Materská škola, Prečín 275, 01815 Prečín)
  • osobne, doručením na Obecný úrad v Prečíne v pracovných dňoch    od 8,00 hod. do 12,00 hod., (za dodržiavania hygienických opatrení)

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa si zákonní zástupcovia môžu

  • stiahnuť z internetovej stránky Obce Prečín: precin.eu    www.precin.eu/materska-skola   alebo
  • vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Prečíne v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 12,00 hod. (za dodržiavania hygienických opatrení)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní sa nevyžaduje, ale bude potrebné ho dodatočne doložiť po skončení karantény.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude zákonným zástupcom detí doručené poštou, najneskôr do 30. júna 2020.

 

Želáme Vám všetkým veľa zdravia a trpezlivosti.

 

                                                        Daniela Beniaková, riad. MŠ

Oznam pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín

Oznamujeme Vám, že obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v domácej karanténe z dôvodu koronavírusu, môžu požiadať o pomoc pri zásobovaní potravinami a liekmi na Obecnom úrade v Prečíne telefonicky na čísle 042/4397058, 0905 937 794 alebo emailom  na obecprecin@precin.eu.

Túto službu poskytne obec aj seniorom, alebo obyvateľom, ktorí sú zdravotne indisponovaní a patria medzi rizikové skupiny.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste boli všímaví a ohľaduplní k svojim susedom a v prípade, že sa ocitnú v núdzi z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu, im poskytli pomoc, alebo nám o nich dali vedieť.

Povedzme stop podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. 

Odporúčame Vám preto sa riadiť uvedenými radami  v prílohe:

Dok1