Asfaltovanie štátnej cesty III/1987 Zemianska Závada

Správa ciest TSK oznamuje, že v dňoch 28.07.2021 a 29.07.2021 sa uskutoční pokladanie nových asfaltových vrstiev na ceste III/1989 Zemianska Závada, km 2,850 -3,530 (t.j. od začiatku obce  až na horný koniec po autobusový otoč).

Vyzývame občanov, majiteľov motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje motorové vozidla pri hlavnej ceste, aby si ich preparkovali mimo vozovku, aby neprekážali mechanizmom pri kladení nového asfaltového povrchu vozovky.