Oznámenie VV – ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Prečín

Okresný úrad Pov. Bystrica, pozemkový a lesný odbor zvoláva v zmysle §24 ods. 1 zákona ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Prečín, ktoré sa uskutoční dňa

13.8.2021 (piatok) o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

SKM_22721072813540

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide