Očkovanie voči COVID -19 – oznam

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Vám ponúka možnosť zaočkovania voči COVID- 19 v priestoroch NsP PB aj bez predošlej registrácie cez NCZI.

Očkujeme v pracovné dni denne od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Pre bližšie informácie neváhajte kontaktovať našich zamestnancov vo vakcinačnej ambulancii na tel. čísle 0901 918 701 alebo 042/4304422 v čase od 8,00 hod. do 13,30 hod., eventuálne si môžete dohodnúť termín očkovania.

Aj týmto krokom sa nemocnica snaží umožniť všetkým záujemcom o očkovanie nekomplikovaný priebeh získať dostatočnú imunitu voči ochoreniu spôsobenú SARS-CoV-2.

Dotácie na stravu pre šk. rok 2021/2022 – oznam pre rodičov detí v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ

K poskytnutiu dotácie na stravu pre šk. rok 2021/2022 je nevyhnutné predložiť:

 – potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN) 

–  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (dieťa v ŽM)

 – čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

Tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi si rodičia môžu vyzdvihnúť  na ÚPSVaR v Považskej Bystrici  (2.poschodie, č.dv.208) v termíne od 12.07.2021 do 05.08.2021.

Doklady z ÚPSVaR  musia rodičia odovzdať do 05.08.2021 na Obecnom úrade v Prečíne.

Zároveň oznamujeme rodičom detí bez daňového bonusu, aby na obecnom úrade odovzdali do 05.08.2021 čestné vyhlásenie na poskytnutie dotácie na stravu.

82990-Cestne-vyhlasenie-o-neuplatneni-naroku-na-sumu-danoveho-zvyh (1)