Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Výsledky sčítania v Trenčianskom kraji:

M_TS_10_Trenciansky_kraj
(docx, 69 kB)

Výzva v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení: viď. príloha

SKM_22720101512330

SKM_22720101512332

 

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraj

Zverejnenie Záverečného stanoviska

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zverejňujeme  záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorého obstarávateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Záverečné stanovisko TSK