UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že v súvislosti so šírením sa pandémie ochorenia COVID-19 stále platia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k obmedzeniu zhromažďovania sa občanov vo väčších skupinách  a dodržiavania zvýšených hygienických opatrení a odstupových vzdialeností.

     Vzhľadom na to, že tomto období, kedy si pripomíname meno Juraj, býva v našej obci  tradícia „ZAVLAČOVANIA“, chceme všetkých občanov upozorniť, aby túto tradíciu nepraktizovali  a zároveň chceme upozorniť všetkých, aby svoj majetok zabezpečili tak, aby  nemohol byť „zavlečený“!

     O tejto skutočnosti  bol oboznámený aj Policajný zbor SR.

Polícia bude  zabezpečovať monitorovanie pohybu osôb v obci v nočných hodinách.

Povedzme stop podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. 

Odporúčame Vám preto sa riadiť uvedenými radami  v prílohe:

Dok1

Oznam OÚ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, bolo prijaté nasledovné opatrenie:

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne je od 30.3. 2020 do odvolania  v obmedzenom režime. 

Priestory obecného úradu budú pre verejnosť zatvorené.

V čase od 8.00 do 12.00 hod. v nutných prípadoch zvoniť.

Bežná agenda bude vybavovaná len telefonicky alebo elektronicky (e-mail, e-slovensko), a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Matričný úrad v Prečíne bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím.  S matrikárkou p.  Danou Lagiňovou bude  potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

Oznam MŠVVaŠ SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania

Rodičov a žiakov vyzývame, aby ostali počas uvedených dní doma, nestretávali sa s inými deťmi a žiakmi, aby opatrenie malo význam. Nejedná sa o prázdniny, ale o preventívne opatrenie na zamedzenie sa šírenia COVID-19.

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, bolo prijaté nasledovné opatrenie:

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne je od 16.3. 2020 do 27.3. 2020  v obmedzenom režime. 

Priestory obecného úradu budú pre verejnosť zatvorené.

Bežná agenda bude vybavovaná len telefonicky alebo elektronicky (e-mail, e-slovensko), a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Matričný úrad v Prečíne bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím.

S matrikárkou p.  Danou Lagiňovou bude  potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

Overovanie podpisov a dokumentov nebude obecný úrad vzhľadom k prijatému opatreniu a obmedzenej prevádzke zabezpečovať.