Oznam pre rodičov detí Základnej školy Prečín

Vedúca školskej jedálne pri Materskej škole v Prečíne oznamuje, že v dňoch 26. a 27. augusta 2019 t.j.pondelok a útorok v čase od 7,00 do 14,00 hod bude vydávať zápisné lístky na stravu pre žiakov ZŠ Prečín. Zápisný lístok na stravu je potvrdením, že žiak má nárok odoberať dotačný obed, ktorý je hradený štátnym príspevkom.