Zahájenie škol. roka 2019/2020 – oznam

Riaditeľka ZŠ Prečín oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019, t.j. pondelok o 8,30 hod. v budove Základnej školy v Prečíne.