Pozvánka – Zasadanie OZ obce Prečín 25.06.2020

Na základe § 13 odst. 4 Zák. č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie OZ obce Prečín, ktoré sa bude konať 25.6.2020   /štvrtok/ o 19,00 hod. v budove OÚ Prečín.

pozvánka na OZ 25.06.2020