Prečínsky spevník

Svetlo sveta uzrela a onedlho sa dostane na verejnosť piesňová zbierka POJME, ZASPJEVAJME. Je v nej 243 pesničiek z rukopisných a doteraz nezverejnených záznamov prečínskych piesní z rokov 1896, 1900, 1942, nahrávok SRo z roku 1958, z výskumov od starších Prečínčanov a zo spevného repertoáru FSk Limbora. Väčšina piesní z archívnych zbierok sa časom vytratila z kolektívnej pamäte – takto sa opäť dostanú do povedomia domácich aj širšej folklórnej verejnosti. Publikácia obsahuje aj podrobný popis pôvodného prečínskeho ľudového odevu doplnený fotografiami múzejných exponátov prečínskych krojových súčastí a starých fotografií Prečínčanov v ľudovom obede. Raritný je aj opis tradičnej prečínskej svadby z počiatku 20. storočia, odborný etnomuzikologický rozbor prečínskych pesničiek a množstvo ďalších informácií o ľudovej kultúre obce Prečín. Vydanie publikácie vo vydavateľstve DAJAMA finančne podporil Fond na podporu umenia.

Spevnik-FCB-1

Obrázok 1 z 5