Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe a verejné vyhlášky Úradu VZ

Obec Prečín v súvislosti s predchádzaním a šírením prenosného ochorenia COVID-19 v prílohách zverejňuje usmernenie hlav. hygienika SR a vyhlášky Úradu VZ SR.

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí (4)

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí (4)

SKM_22720031109290