Výsledky celoplošného testovania v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 v obci Prečín a miestna časť Zem. Závada

Výsledky testovania na odbernom mieste č.1 v obci Prečín:

892 otestovaných, 1,01 % pozitívnych.

Výsledky testovania na odbernom mieste č. 2 miestna časť Zem. Závada:

216 otestovaných, 1,38 % pozitívnych.

Testovania sa zúčastnili aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci.