Výsledky celoplošného testovania v dňoch 7.11. a 8.11. 2020 v obci Prečín a miestna časť Zem. Závada

Výsledky testovania na odbernom mieste č.1 v obci Prečín:

915 otestovaných, 1,2 % pozitívnych.

Výsledky testovania na odbernom mieste č. 2 miestna časť Zem. Závada:

170 otestovaných, 0 % pozitívnych.

Testovania sa zúčastnili aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci.