Zápis detí do Základnej školy

Vážení rodičia predškolákov!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určil nové termíny  zápisov do základnej školy. Zápis bude na ZŠ Prečín organizovaný bez osobnej prítomnosti detí v čase od 15.apríla – 24.apríla 2020. Komunikovať sa bude len elektronickou formou. 

Rodičia žiadajúci o odklad vyplnenia prihlášku a do poznámky napíšu  „Žiadam o odklad, nakoľko dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť“. 

Bližšie informácie a elektronická prihláška sa nachádzajú na domovskej stránke školy zsprecin.edupage.org

Pekný deň
Jarmila Tesková
0907745196