Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Prečín

MIMORIADNE OZNÁMENIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MŠ PREČÍN  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Riaditeľka MŠ v Prečíne oznamuje, že z dôvodu karantény sa žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy budú prijímať od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020 nasledovným spôsobom:

  • e-mailom na adresu Materskej školy v Prečíne ( ms@precin.eu  )
  • poštou na adresu Materskej školy v Prečíne ( Materská škola, Prečín 275, 01815 Prečín)
  • osobne, doručením na Obecný úrad v Prečíne v pracovných dňoch    od 8,00 hod. do 12,00 hod., (za dodržiavania hygienických opatrení)

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa si zákonní zástupcovia môžu

  • stiahnuť z internetovej stránky Obce Prečín: precin.eu    www.precin.eu/materska-skola   alebo
  • vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Prečíne v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 12,00 hod. (za dodržiavania hygienických opatrení)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní sa nevyžaduje, ale bude potrebné ho dodatočne doložiť po skončení karantény.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude zákonným zástupcom detí doručené poštou, najneskôr do 30. júna 2020.

 

Želáme Vám všetkým veľa zdravia a trpezlivosti.

 

                                                        Daniela Beniaková, riad. MŠ