Svet čarov a kúziel – detský tábor

eRko- Hnutie kresťanskej mládeže pozýva všetky deti  našej farnosti vo veku 7-12 rokov na detský tábor, ktorý sa koná na chate v Bolešove v dňoch 7.8.2017 – 11.8.2017. Tohtoročnou témou je SVET ČAROV A KÚZIEL.
Prihlášky s podrobnými informáciami si môžete vyzdvihnúť v Kaplnke sv. Anny v Prečíne. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať do 11.6.2017.

Kontaktná osoba: Lucia Oráviková (0908 097 624)

ODPIS STAVU VODOMEROV

Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica  oznamuje občanom, že od 15.05.2017 do 19.05.2017 budú pracovníci vodární odpisovať stavy vodomerov.
Žiadajú občanov, aby sprístupnili svoje vodomerné šachty a pozatvárali psov.

Koncert ZUŠ Pov. Bystrica

ZUŠ v Pov. Bystrici Vás pozýva na koncert do rímskokatolíckeho kostola v Pov. Bystrici dňa 14.5.2017 o 19,00 hod.

Účinkujú žiaci a učitelia ZUŠ – hudobný odbor.

Hostia koncertu: Ján Paholík, Katarína Krajčoviechová, Sláčikové kvarteto.

Plagát

Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy

Obecný úrad Prečín obdržal od Okresného úradu Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor  upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.  Celé znenie upozornenia  je zverejnené na úradnej tabuli obce a v prílohe tohto oznamu.

Upozornenie na znenie zákona