Oznam – medvede

Vážení občania.  

Poľovnícke združenie Výr Prečín upozorňuje na zvýšený výskyt medveďov v katastroch obcí Prečín, Bodiná, Počarová a Praznov.

Jedná sa o medvedice s mláďatami, dospelého samca i dospievajúce mladšie medvede. Vyskytujú sa prakticky vo všetkých častiach katastrov, dokonca i v tesnej blízkosti intravilánov obcí.

Žiadame vás,  aby ste pokiaľ je to možné,  obmedzili návštevy lesa a ak sa predsa budete v lese pohybovať, tak polohlasne rozprávajte alebo si popiskujte, aby ste včas upozornili  medvede na svoju prítomnosť a tieto sa vám mohli vyhnúť.

V žiadnom prípade sa nesprávajte hlučne, môžete vyprovokovať útok medveďa zo stresu. Taktiež v žiadnom prípade nevoďte do lesa psov, môžete vyprovokovať útok medveďa na psa, ktorý bude hľadať útočisko u vás a útok sa následne obráti proti vašej osobe.

V prípade, že sa počet medveďov v našom okolí zníži, budeme vás o tom informovať.

Pozvánka na autobusový zájazd – pre dôchodcov

P o z v á n k a

Obec Prečín pri príležitosti „mesiaca úcty k starším“ poriada dňa 25.10.2019 (piatok) autobusový zájazd na pútnické miesto „SKALKA pri Trenčíne“ . Odchod autobusu je o 9,00 hod od obecného úradu. Zájazd bude spojený s obhliadkou Veľkej Skalky kde sa nachádza benediktínsky kláštor, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a obhliadkou  Malej Skalky kde je postavený dvojvežový kostolík z roku 1208. Bude zabezpečená aj sprievodcovská služba s odborným výkladom. Záujemcovia z radov dôchodcov sa môžu do 16.10.2019 nahlásiť na Obecnom úrade,  bude akceptovaných prvých 51 účastníkov – naplnenie autobusu.

Po príchode cca okolo 14,00 hod bude v Kultúrnom dome v Prečíne podané malé občerstvenie a krátky kultúrny program aj pre ostatných dôchodcov ktorí sa nezúčastnili zájazdu.

Srdečne Vás pozývame !

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 01.10.2019 a 02.10.2019  v čase 7.30 – 15.30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zoznam odberných miest, ktorým bude prerušená dodávka elektriny sa nachádza v prílohe.

Zoznam odberných miest

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  18.09.2019  t.j. v stredu uskutoční výkup papiera:

  • od 15,30 hod. do 15.35 hod.  v Zem. Závade, otoč BUS 
  • od 15.45 hod. do 16.10 hod. na parkovisku pri Obecnom úrade v Prečíne 

 – papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly