Odpovede občanov a výsledky dotazníka o odpadovom hospodárstve obce Prečín

V januári 2024 sme sa Vás prostredníctvom dotazníka v online aj papierovej forme pýtali niekoľko otázok súvisiacich s odpadovým hospodárstvom našej obce. Touto formou sa v mene Komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie chceme poďakovať za Vaše odpovede. Veríme, že nám pomôžu v najbližšom období zlepšiť nastavenie systému vývozu a platieb za odpad vznikajúci v Prečíne a Zemianskej Závade.

Ak Vás zaujímajú odpovede iných domácností, nižšie pod textom sú uvedené grafy vyhodnocujúce výsledky dotazníka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zp@precin.eu 

Napísala Martina Bírošíková

Rekonštrukcia povrchu chodníka pre chodcov v obci Prečín – stred obce

Obec Prečín oznamuje občanom, že dňom 22.04.2024 (pondelok) bude zahájená rekonštrukcia povrchu chodníka pre chodcov popri štát. ceste II/517 v strede obce  –  od odbočky do  „Skotne“ po most cez Domanižanku (pravá strana v smere jazdy od Pov. Bystrice do Rajca).

Práce budú zahájené odstraňovaním starého povrchu chodníka.

Vjazdy do dvorov budú priechodné, nebudú však prejazdné.

Žiadame občanov bývajúcich v tejto časti obce, aby si zabezpečili parkovanie vozidiel mimo svojich dvorov.

Ďakujeme za pochopenie.

V Prečíne merajú kvalitu ovzdušia

Obec Prečín začala od 12.apríla 2024, ako jedna z prvých obcí na Slovensku a prvá v regióne, merať a zverejňovať aktuálne údaje o kvalite ovzdušia v obci. Cieľom je preventívne upozorniť na potrebu ochrany ovzdušia v obci ako aj chrániť obyvateľov obce pred zdravotnými dôsledkami dýchania znečisteného vzduchu. 

Obec Prečín sa nachádza v hlbokej kotline, obklopená kopcami Strážovských vrchov, kde najmä počas vykurovacej sezóny aj v dôsledku zlých rozptylových podmienok, kvalita ovzdušia klesá pod úrovne, ktoré odporúča svetová zdravotnícka organizácia (WHO).  

Po novom môže obec vydať aktuálne varovanie na zlú kvalitu ovzdušia na lokálnej úrovni pre svojich obyvateľov. Rizikový  občania ako sú deti, dôchodcovia, či ľudia s respiračnými ochoreniami, sa môžu chrániť napríklad obmedzením vetrania a pohybových aktivít vonku.

S nápadom umiestniť takýto senzor v obci prišiel administrátor obecného webu Michal Čelko, ktorý svoju motiváciu opísal nasledovne:. “Vadilo mi, že sa niekedy v obci nedá vyvetrať, napriek tomu, že žijeme v strede krásnej prírody. Zaujímalo ma teda, ako veľmi znečistený vzduch v obci máme v porovnaní s ostatnými obcami. Tak ako kvalitu vody, ani kvalitu ovzdušia si človek nevyberie, denne ho však ovplyvňuje. Iba spoločne sa môžeme zasadiť o lepšiu kvalitu vzduchu. V Prečíne máme veľmi kvalitné zdroje vody a môžeme mať aj vzduch, len to musí byť spoločné úsilie.” Realizáciu jeho nápadu podporili členovia obecnej komisie pre zmierovanie, verejný poriadok a životné prostredie ako aj vedenie obce. 

Dobrou správou je, že meranie nezaťaží obecný rozpočet, nakoľko náklady na nákup aj sprevádzkovanie zariadenia vo výške približne 200€ boli pokryté zo sponzorského príspevku miestnych podnikateľov.   

Ako meranie funguje? Na strechu obecného úradu bol inštalovaný špeciálny optický senzor, ktorý v minútových intervaloch zisťuje množstvo prachových častíc vo vzduchu. Konkrétne meria hodnoty PM1, PM 2,5 a PM 10. Číslo označuje veľkosť častíc v mikrometroch. Meria tiež teplotu a vlhkosť vzduchu, či intenzitu vetra, nakoľko tieto veličiny sú pre určovanie miery znečistenia ovzdušia tiež dôležité. 

Podľa WHO by denný priemer PM 2.5 nemal prekročiť hodnotu 25 mikrogramov na meter kubický (μg/m³) a ročný priemer by nemal prekročiť 10 μg/m³. Vysoké koncentrácie PM2.5 môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy, vrátane dýchacích ochorení, ako sú astma a chronická obštrukčná pľúcna choroba (CHOP), srdcových ochorení a dokonca aj zvýšeného rizika výskytu rakoviny. 

Najväčším zdrojom znečistenia a smogu v obciach je zvyčajne nedokonalé spaľovanie odpadu v domácich kotloch, odpadu na dvoroch, spaľovanie mokrého dreva, či tzv. dechtovanie, alebo doprava. 

Všetky informácie o kvalite ovzdušia, výsledky merania, ako aj históriu meraní môžu občania nájsť na web sídle obce, v sekcií Kvalita ovzdušia

Napísal Ondrej Bajza

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide