Oznam Obecného úradu – nákup základných potravín seniorom

Obec Prečín  v spolupráci s DHZ Prečín má snahu pomôcť pri nákupe základných potravín pre seniorov, ktorí nemajú možnosť si samostatne nakúpiť a pre ostatných občanov so sťaženým pohybom. Žiadame občanov, ktorí majú záujem o takúto službu, aby sa nahlásili na obecnom úrade telefonicky do 12,00 hod ( č.t: 042/4397058 alebo 0905937794). Členovia DHZ Prečín by v sobotu  v čase od 8,00-11,00 hod zabezpečovali rozvoz potravín podľa zoznamu, ktorý im občania odovzdajú spolu s adresou, peniazmi všetko uložené v igelitovom vrecku.  

Oznam OÚ – distribúcia ochranných bavlnených rúšok

Obecný úrad oznamuje, že pre občanov zabezpečuje prostredníctvom ochotných dobrovoľničiek šitie bavlnených rúšok. Po vypratí a vyžehlení sa dajú používať opakovane.

Rúška budú v blízkej dobe k dispozícií na OÚ, najskôr pre seniorov, potom aj pre ostatných záujemcov.

V prípade záujmu sa môžete nahlásiť na OÚ na tel. č.: 042/4397058, 0905 937 794 alebo e-mailom: obecprecin@precin.eu.

 

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, bolo prijaté nasledovné opatrenie:

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne je od 16.3. 2020 do 27.3. 2020  v obmedzenom režime. 

Priestory obecného úradu budú pre verejnosť zatvorené.

Bežná agenda bude vybavovaná len telefonicky alebo elektronicky (e-mail, e-slovensko), a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Matričný úrad v Prečíne bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím.

S matrikárkou p.  Danou Lagiňovou bude  potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

Overovanie podpisov a dokumentov nebude obecný úrad vzhľadom k prijatému opatreniu a obmedzenej prevádzke zabezpečovať.