Očkovanie psov Zemianska Závada

Oznamujeme Vám, že očkovanie psov/mačiek/ proti besnote v obci Zemianska Závada  sa skutoční dňa 23.5.2020 v čase 11,00 – 12,00 hod. pri hasičskom stožiari.

Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz, resp. rodné číslo majiteľa psa.

Poplatok za očkovanie je 10,00 €.Poplatok za čipovanie a registráciu je 15,00 €.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 ste povinní dodržiavať všetky hygienické opatrenia (rúška na tvári, odstup ľudí od seba na 2 metre…)

Očkovanie psov Prečín

Oznamujeme Vám, že očkovanie psov/mačiek/ proti besnote v obci Prečín sa skutoční dňa 23.5.2020 v čase 8,00-10,30 hod. pri kultúrnom dome Prečín.

Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz, resp. rodné číslo majiteľa psa.

Poplatok za očkovanie je 10,00 €.Poplatok za čipovanie a registráciu je 15,00 €.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 ste povinní dodržiavať všetky hygienické opatrenia (rúška na tvári, odstup ľudí od seba na 2 metre…)

Prečínska výšivka – oznam

Oznamujeme Vám, že v predajňách časopisov sa nachádza májové vydanie časopisu Krásy Slovenska, kde na obálke sú dievčence z Prečína. Vnútri je obsiahly článok o slovenskej ľudovej výšivke, z toho jedna kapitola je venovaná aj prečínskej výšivke (na základe krojových súčastí zo zbierky v Slovenskej akadémii vied).

Oznam Stredoslovenskej energetiky, a.s.

V najbližších dňoch budú v našej obci/našom meste realizovať návštevy domácností spolupracovníci Stredoslovenskej energetiky, páni a dámy Adriana Šuriňáková, Martin Lalinský, Ivana Petreková, Katarína Belkoťáková, Peter Čejka, Alžbeta Maslíková, Veronika Kubičková.

Navštívia Vás za účelom energetického poradenstva, s cieľom znížiť účty za energie vo vašej domácnosti.

Návštevy budú prebiehať v čase od 13:30 do 18:30 .

Spolupracovník bude zreteľne označený preukazom Stredoslovenskej energetiky.

 

Oznam SAD – zabezpečenie dopravnej obslužnosti

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že na základe zasadnutia krízového štábu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa konal dňa 05.05.2020 bolo prijaté
rozhodnutie viesť prímestskú autobusovú dopravu od 11.05.2020 v režime   „letné prázdniny“. Uvedené rozhodnutie je v súlade s uvoľňovaním opatrení zo strany Ústredného krízového štábu SR, ktoré boli prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu Covid – 19.

Trenčiansky samosprávny kraj bude v spolupráci so zmluvnými dopravcami na týždennej frekvencii sledovať a vyhodnocovať vyťaženosť jednotlivých liniek, pričom v budúcnosti bude pravdepodobne dochádzať k úprave cestovného poriadku v tomto režime. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na webe zmluvných dopravcov.

Oznam – zberné miesto pre triedený odpad v obci Prečín pri KD

Dňa 8.5.2020 (štátny sviatok)  bude zberné miesto pre triedený odpad pri KD Prečín zatvorené, v sobotu 9.5.2020 bude otvorené od 10,00 hod. do 14,00 hod.

Od pondelka 11.5.2020 bude zberné miesto pre triedený odpad pri KD Prečín otvorené podľa prevádzkového poriadku a to:

streda:  15,00 – 17,00 hod.

piatok: 15,00 – 17,00 hod.

sobota: 10,00 – 14,00 hod.

Prevádzkový-poriadok-zberného-miesta_20200130pp (3)