Hurá, prichádza leto..... oslávme to!

Občianské združenie Hravé medvieďatá dňa 24.06.2016 v KD Prečín o 15:30 hod pozýva všetky deti v sprievode rodičov na veselé ukončenie školského roku s našimi hosťami v divadle ELÁ HOP a následne s Tárajkom a Popletajkou s prekvapením! Platát v prílohe.

Prečínski hasiči opäť v akcii

Naše družstvo mužov sa dňa 19.06 2016 zúčastnilo Okresnej hasičskej súťaži v obci Malé Lednice, ktorú organizoval DHZ Malé Lednice v spolupráci s okresnou organizáciou DHZ.

Súťažné disciplíny boli nasledovné:

  • požiarny útok
  • štafeta 8x50 m
  • preteky jednotlivcov

Dovoľte mi v mene výboru DHZ Prečín poďakovať našim hasičom za výbornú reprezentáciu našej obce. Taktiež za ich čas venovaný tréningom, ktoré sme spolu absolvovali pred súťažou.

Ing. Marcel Dubec, PhD.,
predseda DHZ Prečín

Viac fotografií ...

70. výročie Dní mesta Pov. Bystrica

Primátor mesta Pov. Bystrica Vás pozýva na oslavy 70. výročia Dní mesta Pov. Bystrica, ktoré sa uskutočnia dňa 16. - 18. 6. 2016 v Pov. Bystrici.

Podrobnejší prehľad programu sa nachádza v prílohe.

Oznam o vykonaní kontroly

Oznamujeme občanom, že dňa 14.6.20116 t.j. útorok pracovníci Okresného úradu , pozemkový a lesný odbor vykonajú v našej obci kontrolu na  dodržiavanie ustanovenia: 

-  § 3 odst. 1 písmeno b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy  v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,  ich kosením v čase pred kvitnutím /najmenej 2x do roka/. 

Žiadame vlastníkov - nájomcov /užívateľov/ , aby si povykášali poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. 

V prípade zistenia porušenia zákona môže Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor uložiť pokutu až do výšky  330 Eur. 

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  09.06.2016  t.j. vo  štvrtok od 17.30 hod do 17.50 hod. sa pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

- za 3 kg papiera= 1 toaletný  papier dvojvrstvový

-za 4,50 kg papiera = 1 toaletný  papier trojvrstvový

- za 6 kg papiera = za 4,50 kg papiera = 1 toaletný  papier ECONOMY

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách ani krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

 

Výmenné pomery: v prílohe prikladáme aktuálny leták

 

Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8 m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúpm.

Syndicate content