Odpočet elektrickej energie

V dňoch 6.2. – 9.2.2020 sa uskutoční odpočet elektrickej energie v domácnostiach (bez ohľadu na zmluvného partnera) v Prečíne. V čase od 9,00 – cca 16,00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia sa termín predĺži. Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov el. energie, aby  umožnili v uvedenom termíne sprístupniť svoje odberné miesta.

Odpisy bude vykonávať firma STENGL odpočtár p. Jandušíková Martina označená logom SSD a.s. s poverením.

Štatistický úrad SR – Zisťovanie EU SILC

Slovenská republika sa zapojila prostredníctvom ŠU  do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)  rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj naša obec.

Zisťovanie sa uskutoční od 3.2. do 17.7.2020.

Viac informácii v prílohe:  Štatistika

Oznam

Slovak Telekom oznamuje, že dňa 8.1.2020 bude prerušená prevádzka telekomunikačných služieb v našej lokalite v čase od 9,00 – 15,00 hod.

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené zmenou technológie MTS, v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v danej lokalite.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide