Oznam lekárov

Detská lekárka MUDr. Durandziová oznamuje, že v dňoch 7.11. – 9.11.2017 nebude v Prečíne ordinovať. Ordinovať sa bude len na Rozkvete v dopoludňajších hodinách.

 

Oznam SPP-distribúcia, a.s.

Vážení občania, dovoľte, aby sme Vás informovali o plánovanom prerušení distribúcie zemného plynu do Vašich domácností.

V záujme zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti distribučnej siete zemného plynu spoločnosť SPP-distribúcia bude v dňoch 7. – 9. novembra realizovať výmenu časti vysokotlakového plynovodu, čo si vyžiada dočasné prerušenie dodávok plynu do Vašich domácností.

Dočasné prerušenie distribúcie zemného plynu odberateľom (v obciach Prečín, Bodiná, Počarová a mestských častiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec a Cingelov Laz) je naplánované od útorka 7.11. 2017 od 7,00 hod. do štvrtka 9.11. 2017 do 18,00 hod., kedy by mala byť distribúcia obnovená všetkým odberateľom.

Spoločnosť SPP-distribúcia sa ospravedlňuje občanom za to, že musí zasahovať do ich pohodlia, uvedená rekonštrukcia plynovodu je však nevyhnutná pre zvýšenie ich bezpečnosti, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti dodávok zemného plynu do domácností a ďalších odberných miest.

SPP – distribúcia prosí všetkých obyvateľov o trpezlivosť a zhovievavosť počas celej doby realizácie rekonštrukčných prác. 

SPP

Október – „Mesiac úcty k starším“

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozývame všetkých dôchodcov na posedenie spojené s kultúrnym  programom a pohostením, ktoré sa uskutoční dňa 05.11.2017 o 14,00 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

Program:   Príhovor starostu obce p. Antona Lagíňa

                   Vystúpenie Folklórneho súboru Limbora-Limboráčik

                  „Už sme v jednom vreci“ – divadelná hra od Ferka Urbánka     

 

 

Úprava Domanižanky

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany spoločne so starostom obce Prečín zvoláva verejné prerokovanie projektu stavby: „Prečín – úprava Domanižanky“, z  dôvodu zabezpečenia súhlasov vlastníkov pozemkov s realizáciou stavby k vydaniu územného a stavebného povolenia.

Spoločné prerokovanie projektu stavby bude dňa 25.10.2017 o 16,00 hod. v sále kultúrneho dom v obci Prečín. 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 26.10. 2017 v čase 8.00 – 16.00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

7300376            Prečín                         457

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

Strážovské vrcholenie

Regionálne združenie Mikroregión Strážovské vrchy pozýva svojích členov, ich rodinných príslušníkov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ako aj turistov, účastníkov Horomil Festu a ostatných záujemcov na 4. ročník podujatia Strážovské vrcholenie.

Stretneme sa v nedeľu 1. 10.2017 v Pružinskej Dúpnej jaskyni a na Kortmanke – pri Priepasti medzi Kačkami.

Strážovské vrcholenie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide