Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 26.10. 2017 v čase 8.00 – 16.00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

7300376            Prečín                         457

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

Strážovské vrcholenie

Regionálne združenie Mikroregión Strážovské vrchy pozýva svojích členov, ich rodinných príslušníkov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ako aj turistov, účastníkov Horomil Festu a ostatných záujemcov na 4. ročník podujatia Strážovské vrcholenie.

Stretneme sa v nedeľu 1. 10.2017 v Pružinskej Dúpnej jaskyni a na Kortmanke – pri Priepasti medzi Kačkami.

Strážovské vrcholenie

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  27.09. 2017  t.j. v stredu sa uskutoční výkup papiera a to:

  • od 16,20 hod. do 16,30 hod.  pri kultúrnom dome Zem. Závada  
  • od 16,50 hod. do 17,20 hod. sa pri Obecnom úrade  v Prečíne 

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera ECONOMY

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách, či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide