Kompostéry – distribúcia

Obec Prečín oznamuje, že dňa 03.07.2019 (streda) sa v čase od 9,00 – 11,00 hod.  a od 15,00 – 17,00 hod. budú odovzdávať v zdravotnom stredisku kompostéry.

Kompostéry budú vydávané podľa dotazníka, ktorí záujemcovia odovzdali na OÚ. Pri preberaní je treba predložiť občiansky preukaz.

Oznam – Mudr. Durandziová

Detská lekárka Mudr. Durandziová oznamuje, že v dňoch 26.6. a 27.6.2019 bude ordinovať len v dopoludňajších hodinách v ambulancií na Rozkvete.

Od 28.6. do 12.7.2019 pre čerpanie dovolenky nebude ordinovať, zastupovať ju budú detské lekárky na Rozkvete.

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach.

Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 345 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených cca 4 100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1.7. do 31.10.2019. 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠU SR,

tel. číslo: 032/74 60 292-Ing. Zuzana Kolárovcová.

štatistický úrad

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pov. Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Pov. Bystrica od 14.6. 2019 12,00 hod. do odvolania.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  14.06.2019  t.j. v piatok od 16.00 hod do 16.30 hod. sa na parkovisku pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera       ECONOMY         

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide