Celoplošné testovanie COVID 19 3.kolo

Cez víkend 21.11.  a 22.11 2020 sa v našej obci uskutoční tretie kolo testovania na COVID 19.

V obci budú opäť otvorené odberové miesta tak, ako pri predchádzajúcich testovaniach nasledovne:

Odberové miesto č. 1 Prečín – budova šatní TJ Prečín v sobotu 21.11. a v nedeľu 22.11.2020.

Odberové miesto č. 2 miest. časť Zem. Závada – budova Domu smútku v sobotu 21.11.2020.

Odberové miesta budú otvorené od 8,00 hod. do 20,00 hod. Prestávka počas, ktorej sa netestuje, je od 12,00 hod. do 13,00 hod. a od 17,00 hod. do 17,30 hod.

Časový harmonogram testovania je opäť podľa čísel domu, ktorý je zverejnený na webstránke obce, na úradnej tabuli a na výveskách pri autobusových zástavkách.

K testovaniu treba priniesť:

občania od 15 rokov – občiansky preukaz

deti od 10 do 15 rokov – preukaz poistenia

Množstvo čakajúcich na testovanie v obci Prečín si môžete sledovať nepretržitým kamerovým záberom na webovej stránke obce (www.precin.eu, webkamera šatne covid19),  informácie Vám budú poskytnuté aj na tel. čísle: 0911 938 934.

Občania pri čakaní na testovanie a na výsledky musia mať rúška a medzi sebou dodržiavať určené vzdialenosti.

Zároveň žiadame občanov o disciplinovanosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

O absolvovaní 3. kola testovania obdrží každý zúčastnený občan certifikát.

Celoplošné testovanie COVID 19 3.kolo

Tretie kolo celoplošného testovania COVID 19 sa v obci Prečín a miestna časť Zem. Závada 

u s k u t o č n í.

Tretie kolo celoplošného testovania sa dotkne pätnástich obcí považskobystrického okresu, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1%.

Testovanie je dobrovoľné a bez následných obmedzení. 

Testovať sa bude v Brvništi, Čelkovej Lehote, Dolnej Maríkovej, Ďurďovom, Jasenici, Klieštine, Papradne, Prečíne, Pružine, Sádočnom, Stupnom, Sverepci, Udiči, Vrchteplej, Záskalí. 

Zjednodušený prehľad opatrení platných od 15.10.2020

RÚŠKA

 • Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
 • Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

ŠKOLY

 • Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
 • Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
 • Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

HROMADNÉ PODUJATIA

 • Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
 • Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19
 • Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.

PREVÁDZKY

 • Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov
 • V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
 • Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou
 • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel
 • Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva

Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier.