Očkovanie psov Zemianska Závada

Oznamujeme Vám, že očkovanie psov/mačiek/ proti besnote v obci Zemianska Závada  sa skutoční dňa 23.5.2020 v čase 11,00 – 12,00 hod. pri hasičskom stožiari.

Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz, resp. rodné číslo majiteľa psa.

Poplatok za očkovanie je 10,00 €.Poplatok za čipovanie a registráciu je 15,00 €.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 ste povinní dodržiavať všetky hygienické opatrenia (rúška na tvári, odstup ľudí od seba na 2 metre…)

Očkovanie psov Prečín

Oznamujeme Vám, že očkovanie psov/mačiek/ proti besnote v obci Prečín sa skutoční dňa 23.5.2020 v čase 8,00-10,30 hod. pri kultúrnom dome Prečín.

Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz, resp. rodné číslo majiteľa psa.

Poplatok za očkovanie je 10,00 €.Poplatok za čipovanie a registráciu je 15,00 €.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 ste povinní dodržiavať všetky hygienické opatrenia (rúška na tvári, odstup ľudí od seba na 2 metre…)

Oznam SAD – zabezpečenie dopravnej obslužnosti

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že na základe zasadnutia krízového štábu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa konal dňa 05.05.2020 bolo prijaté
rozhodnutie viesť prímestskú autobusovú dopravu od 11.05.2020 v režime   „letné prázdniny“. Uvedené rozhodnutie je v súlade s uvoľňovaním opatrení zo strany Ústredného krízového štábu SR, ktoré boli prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu Covid – 19.

Trenčiansky samosprávny kraj bude v spolupráci so zmluvnými dopravcami na týždennej frekvencii sledovať a vyhodnocovať vyťaženosť jednotlivých liniek, pričom v budúcnosti bude pravdepodobne dochádzať k úprave cestovného poriadku v tomto režime. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na webe zmluvných dopravcov.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že v súvislosti so šírením sa pandémie ochorenia COVID-19 stále platia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k obmedzeniu zhromažďovania sa občanov vo väčších skupinách  a dodržiavania zvýšených hygienických opatrení a odstupových vzdialeností.

     Vzhľadom na to, že tomto období, kedy si pripomíname meno Juraj, býva v našej obci  tradícia „ZAVLAČOVANIA“, chceme všetkých občanov upozorniť, aby túto tradíciu nepraktizovali  a zároveň chceme upozorniť všetkých, aby svoj majetok zabezpečili tak, aby  nemohol byť „zavlečený“!

     O tejto skutočnosti  bol oboznámený aj Policajný zbor SR.

Polícia bude  zabezpečovať monitorovanie pohybu osôb v obci v nočných hodinách.

Povedzme stop podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. 

Odporúčame Vám preto sa riadiť uvedenými radami  v prílohe:

Dok1

Oznam OÚ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, bolo prijaté nasledovné opatrenie:

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne je od 30.3. 2020 do odvolania  v obmedzenom režime. 

Priestory obecného úradu budú pre verejnosť zatvorené.

V čase od 8.00 do 12.00 hod. v nutných prípadoch zvoniť.

Bežná agenda bude vybavovaná len telefonicky alebo elektronicky (e-mail, e-slovensko), a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Matričný úrad v Prečíne bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím.  S matrikárkou p.  Danou Lagiňovou bude  potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

Oznam MŠVVaŠ SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania

Rodičov a žiakov vyzývame, aby ostali počas uvedených dní doma, nestretávali sa s inými deťmi a žiakmi, aby opatrenie malo význam. Nejedná sa o prázdniny, ale o preventívne opatrenie na zamedzenie sa šírenia COVID-19.