Vykonávanie pozemkových úprav – tel. kontakt

Jarmila Baliaková – Okresný úrad Pov. Bystrica, pozemkový a lesný odbor

tel. kontakt:  042/4300157

email: jarmila.baliakova@minv.sk

Žaneta Mejsnarová- Okresný úrad Pov. Bystrica, pozemkový a lesný odbor

tel. kontakt: 042/4300124

email: zaneta.mejsnarova@minv.sk

Geodézia UHLÍK s.r.o. – Ing. Beáta Uhlíková, tel. kontakt: 0905 401 433

                                        –  Ing. Vladimír Uhlík, tel. kontakt: 0905 345 292

„Ing.Vladimír Uhlík“ <uhlik@geodezia-ba.sk>

Beáta Uhlíková <uhlikova@geodezia-ba.sk>

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide